Счетоводител! Това звучи…гордо!…

19 Sep

…Целият свят е за счетоводителите, но за какво са счетоводителите, ако не заради самите себе си?…
…Счетоводител — ето това е истината! Всичко в счетоводителя, и всичко за счетоводителя! Съществува само счетоводителя, а всичко останало е работа на неговите ръце и неговия ум! Счетоводител! Това е просто великолепно! Това звучи… гордо!…
…Учи се от всички, но не подражавай никому…
…Красотата и мъдростта са в простотата…
…Каквото и да прави счетоводител в Стопанския, все едно — жалко за него…
…Книгите чети, ала помни — книгата си е книга, но ти си поразмърдай своя ум…
Най-голямата радост от живота е да се чувстваш нужен и близък на хората…
…Не знаейки миналото, е невъзможно да се разбере истинският смисъл на настоящето и целите на бъдещето…
…В живота винаги има място за подвизи…
…В каретата на миналото няма да отидеш никъде[…]
…Ако счетоводителите се оценяват според работата, то тогава конят струва повече от всеки счетоводител…
…Децата са много често по-умни от възрастните и винаги по-искрени…
…Животът винаги ще бъде достатъчно лош за да може желанието за по-хубаво да не угасва никога в човека…
…Любовта — това е желанието да се живее…

10 Счетоводни заповеди

19 Sep

1) Не назовавай напразно името Счетоводно!

2) Не пожелавай Оборотната Ведомост на ближния си!

3) Поне 1 път месечно прави Счетоводен Баланс!

4) Почитай Отчета за Приходи и Разходи и Отчета за Доходите по Вид!

5) Не прави счетоводни манипулаци!

6) Осланяй се винаги на двойния балансов принцип!

7) 3 пъти дневно се моли върху Журнала за Текущо и Хронологично Счетоводно Отчитане!

8) Носи кожени панталони!

9) Говори на висок глас, по възможност викай, дори когато ползваш микрофон!

10) Скъсай повече хора, отколкото са се явили на изпит