Счетоводител! Това звучи…гордо!…

19 Sep

…Целият свят е за счетоводителите, но за какво са счетоводителите, ако не заради самите себе си?…
…Счетоводител — ето това е истината! Всичко в счетоводителя, и всичко за счетоводителя! Съществува само счетоводителя, а всичко останало е работа на неговите ръце и неговия ум! Счетоводител! Това е просто великолепно! Това звучи… гордо!…
…Учи се от всички, но не подражавай никому…
…Красотата и мъдростта са в простотата…
…Каквото и да прави счетоводител в Стопанския, все едно — жалко за него…
…Книгите чети, ала помни — книгата си е книга, но ти си поразмърдай своя ум…
Най-голямата радост от живота е да се чувстваш нужен и близък на хората…
…Не знаейки миналото, е невъзможно да се разбере истинският смисъл на настоящето и целите на бъдещето…
…В живота винаги има място за подвизи…
…В каретата на миналото няма да отидеш никъде[…]
…Ако счетоводителите се оценяват според работата, то тогава конят струва повече от всеки счетоводител…
…Децата са много често по-умни от възрастните и винаги по-искрени…
…Животът винаги ще бъде достатъчно лош за да може желанието за по-хубаво да не угасва никога в човека…
…Любовта — това е желанието да се живее…

10 Счетоводни заповеди

19 Sep

1) Не назовавай напразно името Счетоводно!

2) Не пожелавай Оборотната Ведомост на ближния си!

3) Поне 1 път месечно прави Счетоводен Баланс!

4) Почитай Отчета за Приходи и Разходи и Отчета за Доходите по Вид!

5) Не прави счетоводни манипулаци!

6) Осланяй се винаги на двойния балансов принцип!

7) 3 пъти дневно се моли върху Журнала за Текущо и Хронологично Счетоводно Отчитане!

8) Носи кожени панталони!

9) Говори на висок глас, по възможност викай, дори когато ползваш микрофон!

10) Скъсай повече хора, отколкото са се явили на изпит

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.