10 Счетоводни заповеди

19 Sep

1) Не назовавай напразно името Счетоводно!

2) Не пожелавай Оборотната Ведомост на ближния си!

3) Поне 1 път месечно прави Счетоводен Баланс!

4) Почитай Отчета за Приходи и Разходи и Отчета за Доходите по Вид!

5) Не прави счетоводни манипулаци!

6) Осланяй се винаги на двойния балансов принцип!

7) 3 пъти дневно се моли върху Журнала за Текущо и Хронологично Счетоводно Отчитане!

8) Носи кожени панталони!

9) Говори на висок глас, по възможност викай, дори когато ползваш микрофон!

10) Скъсай повече хора, отколкото са се явили на изпит

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: