10 Счетоводни заповеди

19 Sep

1) Не назовавай напразно името Счетоводно!

2) Не пожелавай Оборотната Ведомост на ближния си!

3) Поне 1 път месечно прави Счетоводен Баланс!

4) Почитай Отчета за Приходи и Разходи и Отчета за Доходите по Вид!

5) Не прави счетоводни манипулаци!

6) Осланяй се винаги на двойния балансов принцип!

7) 3 пъти дневно се моли върху Журнала за Текущо и Хронологично Счетоводно Отчитане!

8) Носи кожени панталони!

9) Говори на висок глас, по възможност викай, дори когато ползваш микрофон!

10) Скъсай повече хора, отколкото са се явили на изпит

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: